Fangxin Xu, Qinglin Zhao, Yu Zeng, Jie Yang, Hong-Ning Dai, Pei Dang
Proceedings of The 10th International Conference on Communications and Network- ing in China, Shanghai, China, 2015
Publication year: 2015