Xuran Li, Hong-Ning Dai, Yuanyuan Wang, Hao Wang
Proceedings of IEEE Region 10 Conference (TENCON), Macau, 2015
Publication year: 2015